» 250 afhaalpunten | » Gratis interieuradvies | » Uitlevering via onze winkels | » Gratis levering bij grote bestellingen | » Direct contact

De Webshop van

Webshop van Colors@Home, Profiel Verf & Behang, voor Verf & Wonen en OTAK! 

Offerte aanvraag

Vraag hier uw offerte op maat aan! Gegarandeerd advies op maat! 

Privacy policy

De Privacy statement van Mijn Heerlijke Huis webshop (MHH webshop) is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van MHH webshop.

MHH webshop respecteert de privacy van de webshop bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. MHH webshop gebruikt deze gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige zaken worden gegevens uitsluitend gebruikt met toestemming van de bezoeker. MHH webshop verhandelt persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

MHH webshop verwerkt persoonsgegevens op een juiste en volledige wijze conform de Wet bescherming persoonsgegevens. MHH webshop is geregistreerd onder het meldingsnummer m1516886 bij het College bescherming persoonsgegevens.

Gebruik van naam, adres & woonplaats gegevens

MHH webshop gebruikt de verzamelde gegevens om de bestelde producten aan de webshop klant te leveren. Om een bestelling uit te voeren hebben wij minimaal uw naam, e-mail adres en afleveradres nodig.

Met toestemming gebruikt MHH webshop de gegevens om middels een nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen op de webshop en speciale aanbiedingen en acties. Als dit niet gewenst is, wordt in de nieuwsbrief de mogelijkheid voor afmelden geboden.

Om het bezoek zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat MHH webshop gegevens op met toestemming van de bezoeker. Deze gegevens hebben betrekking op de bestelling en het gebruik van de diensten van MHH webshop. MHH webshop personaliseert en biedt producten en diensten aan die interessant zijn voor de bezoeker.

In de MHH webshop account worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoon nummer
 • E-mail adres
 • Aflever gegevens

Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door de bezoeker gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Als de bezoeker een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren;
 • Om de bezoeker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de MHH websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
 • Om de bezoeker op de hoogte te houden van de producten en diensten van MHH webshop;
 • Om de bezoeker een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 • Om op de bezoeker gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan MHH webshop op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
 • Om te voldoen aan de op MHH webshop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor de bezoeker een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door de bezoeker reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer de bezoeker gebruik maakt van verschillende MHH producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere MHH producten en/of diensten. Bij een volgend bezoek wordt deze informatie onthouden.

Voor de bezoeker bestaat de mogelijkheid tot inzage, correctie of verwijdering van deze gegevens, want door in te loggen kan op de eigen pagina kunnen alle nodige gegevens worden aangepast. 

Gegevens over het gebruik van de webshop en feedback van de bezoekers helpt MHH webshop om de webshop te verbeteren. MHH webshop gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gegevens worden beschermd en vetrouwelijk behandeld conform de wetgeving Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking aan derden

De gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot MHH webshop behoren, behoudens het navolgende. De gegevens kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door MHH webshop worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een besteld product). In een dergelijk geval worden de gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat MHH webshop grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

MHH webshop zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan MHH webshop de gegevens van de bezoeker doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van de content/publicatie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de websites die MHH webshop ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal MHH webshop de gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met de belangen van de bezoeker.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Ten allen tijde en zonder kosten kan de webshop klant zijn gegevens die door MHH webshop zijn verwerkt desgewenst aanpassen. Bezwaar kan ingediend worden tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van MHH webshop via e-mail, telefoon en per post, zie contact.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

MHH webshop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat iedereen altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 december 2012.